خصوصی سازی بر بورس چه اثری دارد؟

بازار سرمایه و به طور مشخص، بورس اوراق بهادار اگرچه سازوکاری مؤثر در انجام برنامه های گسترده خصوصی سازی است و کارآمدی عملکرد آن با توجه به ساختار تنظیمی و نظارتی مدون، زیرساختهای فنی و نیروی انسانی آموزش دیده،  موفقیت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی را به طور قابل ملاحظه ای افزایش می دهد، در مقابل، خود تحت تأثیر این برنامه هاست و از اجرای آن منتفع می شود.
در طی سال‌های اجرای برنامه خصوصی‌سازی در کشور، همواره بیش از ۶۰ درصد واگذاری‌ها از طریق بورس اوراق بهادار صورت گرفته (به جز سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۳ و ۱۳۸۵)، به طور متوسط نیز طی ۱۵ سال گذشته، با احتساب واگذاری‌ها از طریق سهام عدالت، حدود ۵/۴۷ درصد واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شده است (درصورت عدم احتساب سهام واگذار شده در قالب سهام عدالت این نسبت به حدود ۸۰ درصد افزایش می‌یابد)، این ارقام نشان دهنده توجه ویژه سیاستگذاران به روش بورس است.
از سوی دیگر، فرصت‌های قابل توجهی هم پیش روی بازار بورس وجود دارد که مهم‌ترین آن تأکیدهای مندرج در ابلا‌غیه اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از طریق بورس اوراق بهادار است. این فرصت می‌تواند بورس را به محور اصلی و بی‌رقیب بازار سرمایه در کشور تبدیل کند.
اگرچه خصوصی سازی به طور مستقیم افزایش کارایی و بهره وری فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی را به دنبال دارد، به طور غیرمستقیم با توسعه بازار سرمایه، به این امر کمک می کند. بنابراین، لازم است قوای سه گانه با بسیج همه نیروها و امکانات، در انجام دقیق و کامل سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کنند تا از بستر این انقلاب اقتصادی، بازار سرمایه توسعه یافته تر و در بعد کلان، اقتصاد پیشرفته تر و توانمندتری برای کشور ترسیم شود.
/ 0 نظر / 23 بازدید